Generelle bestillingsvilkår

Vatnahalsen Høyfjellshotell AS er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller ditt opphold eller dine opplevelser gjennom oss. Avtalen kan gjelde boenhet, reise, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse. Vi gir deg nødvendig informasjon før reisen, og kontakter deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Du kan kontakte oss før eller under reisen via telefon (+47) 57 63 37 22 eller e-post [email protected] 

Bestillingsvilkår
Bookingsystemet håndterer bestillinger til og med 9 personer. Det avhenger av type aktivitet og underleverandør hvor lenge i forveien du må bestille. Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling. 

Grupper
Vatnahalsen Høyfjellshotell AS hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en gruppe fra 10 personer og oppover. Ta i så fall kontakt med oss per telefon eller epost. 

Betaling og sikkerhet
Gjesten skal betale 100 % ved bestilling via www.vatnahalsen.no. Gjesten skal ta med seg bekreftelsen ved ankomst. Vatnahalsen Høyfjellshotell AS stiller seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vi aksepterer Visa og Mastercard som betalingskort, og alle kjøp belastes kortet med en gang. Vår samarbeidspartner DIBS er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Avbestilling
Individuelle bookinger (1–9 personer) eller (1–4 rom)
Avbestilling må skje senest 3 uker (21 dager) før ankomstdato. Ved avbestilling senere enn dette og inntil 1 uke (7 dager) før ankomstdato vil bestiller belastes med 50% av avtalt pris for pensjon. Ved avbestilling senere enn 1 uke vil bestiller belastes med 100% av avtalt pris. 

Aktiviteter
Avbestilling av individuelle bookinger må skje senest 1 uke (7 dager) før ankomstdato. Ved avbestilling senere enn dette gis det ingen refusjon. 

Gruppebookinger (10+ personer, 5+ rom) Ta kontakt med oss for bestilling av grupper. Egne vilkår gjelder for gruppebestillinger.

Våreunderleverandører
Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av sitt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren. 

Forsikring
Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende. 

Forpliktelser til kunde
Kunden står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som påføres produktet. Vatnahalsen Høyfjellshotell AS eller leverandør av produktet har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller forårsaker materiell skade. Vi gjør gjesten oppmerksom på at leverandører til Vatnahalsen Høyfjellshotell AS kan ha egne regler og forpliktelser og kunden er ansvarlige for å gjøre seg kjent med disse. 

Reklamasjoner
Hvis du opplever feil eller avvik underveis i forhold til de dokumenter du har mottatt, og forholdet ikke kan rettes opp på stedet, vennligst ta skriftlig kontakt med Vatnahalsen Høyfjellshotell AS så fort som mulig. Dersom vi ikke blir enige, kan du henvende deg til Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, postboks 2924 Solli, 0230 Oslo. For mer informasjon, se: www.reiselivsforum.no 

Force Majeure / Forbehold
Vatnahalsen Høyfjellshotell AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Skulle eventuelle feil oppstå, har Vatnahalsen Høyfjellshotell AS sin fulle rett til å kansellere bestillingen.